سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با مذاکرات تجاری برکسیت همچنان همان نظرات قبلی را ارائه می کند: اختلافات قابل توجهی در گفتگو ها با اتحادیه اروپا باقی مانده اند.

 سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با مذاکرات تجاری برکسیت همچنان همان نظرات قبلی را ارائه می کند:

اختلافات قابل توجهی در گفتگو ها با اتحادیه اروپا باقی مانده اند.

تغییری در رویکرد انگلستان در مذاکرات حاصل نشده است.

زمان جهت رسیدن به توافق بسیار اندک است.

اگر قرار باشد پیشرفتی طی روزهای آتی حاصل شود نیاز به واقع بینی بیشتری از سوی اروپا وجود دارد.رئیس بانک مرکزی اسپانیا و در عین حال عضو بانک مرکزی اروپاDe Cos می گوید تنظیمات مجدد بانک مرکزی در ماه دسامبر باید معطوف به برنامه خریدهای اظطراری همه گیری یا همانPEPP و برنامه وام دهی TLTRO باشد.