رئیس اسبق فدرال رزرو ایالات متحده یلن که کاندیدای وزیر خزانه داری در دولت جو بایدن نیز محسوب می شود در مصاحبه با شبکه بلومبرگ می گوید: بانک های مرکزی واکنش خوبی به بحران داشته اند.

 رئیس اسبق فدرال رزرو ایالات متحده یلن که کاندیدای وزیر خزانه داری در دولت جو بایدن نیز محسوب می شود در مصاحبه با شبکه بلومبرگ می گوید:

بانک های مرکزی واکنش خوبی به بحران داشته اند.

سیاست های پولی محدودیت دارد و کمک های مالی ضروری هستند.سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با مذاکرات تجاری برکسیت همچنان همان نظرات قبلی را ارائه می کند: اختلافات قابل توجهی در گفتگو ها با اتحادیه اروپا باقی مانده اند.