گفته می شود فرماندار کالیفرنیا با توجه به اینکه طی ۱۰ روز اخیر نرخ موارد روزانه ابتلا دو برابر شده دستور داده است تا بیشتر بخش های این ایالت وارد محدود ترین لایه از اقدامات تعطیلی شوند که از فردا اجرایی می شود.

در اینجا بنویسید...

نظرات نایب رئیس فدرال رزرو ریچارد کلاریدا که عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو نیز می باشد: مقیاس بزرگ خرید دارایی ها در حال ایجاد حمایت اساسی برای بهبودی اقتصاد ایالات متحده است.