تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
بر طبق اسناد پنل اوپک پلاس پیش بینی می شود مازاد بالقوه عرضه نفت در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز باشد در مقایسه با پیش بینی قبلی که ۰.۲ میلیون بشکه در روز بوده است.

 بر طبق اسناد پنل اوپک پلاس پیش بینی می شود مازاد بالقوه عرضه نفت در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز باشد در مقایسه با پیش بینی قبلی که ۰.۲ میلیون بشکه در روز بوده است.


همچنین پیش بینی کند تر تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱ می رود به همراه انتظار رشد ۶.۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۶.۵ میلیون بشکه در روز که پیشتر پیش بینی می شد.امروز همچنین نشست مجازی کمیته وزارتی نظارت بر اوپک در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.رئیس ستاد دفتر صدراعظم آلمان می گوید هفته آینده جهت محدود سازی ویروس اقدامات سخت تری انجام خواهم شد.