به گزارش بلومبرگ گفته می‌شود مذاکره کنندگان برگزیت به زودی در اوایل هفته آینده به توافق تجاری نزدیک می شوند.

 به گزارش بلومبرگ گفته می‌شود مذاکره کنندگان برگزیت به زودی در اوایل هفته آینده به توافق تجاری نزدیک می شوند.

مقامات رسمی با احتیاط به این موضوع می نگرند چرا که مذاکرات هنوز هم می تواند فروبپاشد.


در واکنش به این خبر برخی حرکات صعودی در پوند مشاهده شد که مومنتوم خود را تا این لحظه از دست داده است.بر طبق اسناد پنل اوپک پلاس پیش بینی می شود مازاد بالقوه عرضه نفت در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز باشد در مقایسه با پیش بینی قبلی که ۰.۲ میلیون بشکه در روز بوده است.