وزیر انرژی عربستان سعودی عبدالعزیز: بهبودی خوبی از تقاضای نفت را در چین و هندوستان شاهد هستیم.

 وزیر انرژی عربستان سعودی عبدالعزیز:

بهبودی خوبی از تقاضای نفت را در چین و هندوستان شاهد هستیم.

بهبودی در آسیا قوی به نظر می رسد.

اوپک پلاس باید به بشکه های اضافی که وارد بازار می شوند توجه کند.

اوپک پلاس باید آماده عمل مطابق با نیازهای بازار باشد.

به دلیل واکسن روشنایی در انتهای تاریکی دیده می شود.به گزارش بلومبرگ گفته می‌شود مذاکره کنندگان برگزیت به زودی در اوایل هفته آینده به توافق تجاری نزدیک می شوند.