رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل در ارتباط با بسته کمکی می گوید: سنا همچنان خواهان تصویب بسته کمکی بیشتر مقابله با کووید۱۹ می باشد.

 رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل در ارتباط با بسته کمکی می گوید:

سنا همچنان خواهان تصویب بسته کمکی بیشتر مقابله با کووید۱۹ می باشد.

در چند روز آینده چیزهای زیادی در ارتباط با بسته مصرفی مشخص خواهد شد.

امیدواریم کنگره بتواند تا انتهای هفته به توافق بالقوه دو حزبی پیرامون اندازه بودجه دولتی برسد.رئیس فدرال رزرو آتلانتا بوستیک که امسال جز رای دهندگان به نرخ های بهره فدرال رزرو نیست در مصاحبه باCNBC: فدرال رزرو وضعیت اقتصاد را بین بازه کنونی تا نشست ماه دسامبر جهت اعمال تغییر احتمالی در راهنمای پیش رو و تغییر در برنامه خرید دارایی ها رصد خواهد کرد.