رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید پیشنهاد لایحه کمکی دموکراتها هیچ شانسی جهت تصویب ندارد.

در اینجا بنویسید...

شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱.۵۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۴۵ میلیون رسید.