نظرات رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز: پیشنهاد بسته محرک ۱.۵ تریلیون دلاری ممکن است مورد قبول ترامپ باشد.

 نظرات رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز:

پیشنهاد بسته محرک ۱.۵ تریلیون دلاری ممکن است مورد قبول ترامپ باشد.

او همچنین اظهار داشت که برخی علائم دلگرم کننده از سوی دموکراتها در ارتباط با لایحه دیده می شود.

بزرگترین مانع پول برای دولت های ایالتی و محلی است.

کاخ سفید می خواهد از استفاده بودجه همه گیری جهت کمک به ایالت هایی که در اداره کووید۱۹ ضعیف عمل کرده اند خودداری کند.از اعضای بانک مرکزی اروپا هولزمن می گوید نرخ های بهره منفی در میان مدت به بلند مدت مخرب هستند و موجب نا برابری می شوند.