کنفرانس خبری مهم وکلا در ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

 کنفرانس خبری مهم وکلا در ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

دونالد ترامپ در توئیت خود نوشت:

یک کنفرانس خبری مهم امروز توسط وکلا در ارتباط با مسیری بسیار روشن جهت پیروزی در ساعت ۱۲ ظهر (۲۰:۳۰ به وقت تهران ) برگزار خواهد شد.

قطعات بسیار زیبا در جای خود قرار می گیرند.مذاکرات برکسیت در بروکسل به شدت ادامه دارد.