دکتر آنتونی فائوچی مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده می گوید واکسیناسیون همگان تا ماه آوریل دشوار است.

 دکتر آنتونی فائوچی مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده می گوید واکسیناسیون همگان تا ماه آوریل دشوار است.

احتمالا پروسه تا اواسط و یا پایان سال ۲۰۲۱ به طول انجامد.رئیسCDC ایالات متحده می گوید واکسن برای عموم احتمالا در اواخر فصل دوم و یا سوم سال ۲۰۲۱ در دسترس باشد.