چالش پیش رو عبور از ماه های آتی خواهد بود.

چالش پیش رو عبور از ماه های آتی خواهد بود.

نظرات عضو رای دهنده به نرخ های بهره رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان:

سال ۲۰۲۱ سال قدرتمندی برای اقتصاد خواهد بود‌.

با این حال چالش عبور از ۶ ماه آتی می باشد.

رشد اقتصادی فصل چهارم می تواند منفی باشد.

با تجدید حیات ویروس باورم دارم که ریسک ها نزولی هستند.

نمی دانم که آیا خرید های بیشتر اوراق جهت مقابله با افزایش ریسک ها مورد نیاز است.

امکان دارد سررسید ها را تمدید کنیم اما به شخصه تمایل به افزایش اندازه خرید ها ندارم.

 


 

شهردار نیویورک دی بلازیو خبر از بسته شدن سرویس داخلی غذاخوری ها طی یک الی دو هفته آتی می دهد.