چاک شومر رهبر اقلیت سنای ایالات متحده می گوید جمهوری‌خواهان موافقت کردند سر میز مذاکره بنشینند تا بررسی شود که آیا می توان به یک توافق واقعی خوب بر سر لایحه کمکی رسید.

در اینجا بنویسید...

چالش پیش رو عبور از ماه های آتی خواهد بود.