آمار شیوع کووید۱۹ را به ثبات رسانده ایم

 آمار شیوع کووید۱۹ را به ثبات رسانده ایم

سخنگوی دولت آلمان در تازه ترین اظهارات خود پیرامون وضعیت شیوع کووید۱۹ اضافه کرد:

همچنان با بازگشت روند صعودی فاصله داریم اما رشد آمار متوقف و به ثبات رسیده است.

 


وزیر اقتصاد ایتالیا می گوید وتو های بودجه ریکاوری حل خواهند شد.