جروم پاول در کنفرانس خبری پس از نشست فدرال رزرو میگوید: فدرال رزرو به شدت متعهد به دستیابی به حداکثر اشتغال و پایداری قیمتهاست.

 جروم پاول در کنفرانس خبری پس از نشست فدرال رزرو میگوید:


فدرال رزرو به شدت متعهد به دستیابی به حداکثر اشتغال و پایداری قیمتهاست.

وی همچنین گفت نشانه هایی از علائم بهبود در سرمایه گذاری بر کسب و کارها مشاهده میشود. 

مجموعاً فعالیتهای اقتصادی در زیر سطوح پیش از بیماری قرار دارد و مسیر اقتصادی همچنان نامطمئن است.

ما این دیدگاه رو که میلیونها نفر هنوز دور از مشاغل هستند رو در نظر خواهیم داشت.

از سوی دیگه همه گیری اثرات قابل توجهی را روی تورم گذاشته است.

علیرغم افزایش قیمتها بر روی بعضی کالاها تورم واقعی همچنان خاموش باقی مانده است.

به گفته وی چشم انداز اقتصادی به شدت نامطمئن است.

د‌ر نرمال جدید نرخهای بهره نزدیک به باندهای پایین باقی خواهد ماند. 

ما انتظار داریم که خرید دارایی ها حداقل با سرعت کنونی ادامه یابد.

هدف ما برای مدتی دستیابی به تورم بالای ۲٪ بطور نسبی خواهد بود.

فدرال رزرو اشتغال سطوح بالا را تا زمانی که نگرانی از سیساستگذاریها باقیست، متصور نیست.

تا زمانی که به سطح مورد قبول اقتصادی برسیم نیاز به کمکهای مستقیم مالی احساس میشود.

در پاسخ به سوال تغییر سرعت در خرید دارایی ها میگوید معتقدیم سرعت فعلی مناسب است اما در صورت لزوم آماده انجام کارهای بیشتر هستیم.

وی میگوید سیاستهای پولی در خط مقدم حفظ ثبات اقتصادی قرار ندارد.

وی گفت، راهنمایی بسیار قدرتمند رو به جلویی که امروز اعلام کردیم پشتیبانی محکمی از اقتصاد خواهد داشت. 

ما معتقدیم موضع گیری سیاست امروز ما مناسب است و آماده هستیم هر لحظه آن را تنظیم کنیم.

وی خاطر نشان کرد این راهنمایی نشان از اطمینان در توانایی رسیدن به هدف تورمی ۲٪ دارد.

به طور موثر میگویم که نرخهای بهره تا بهبود کامل اقتصاد در سطوح بسیار کم باقی خواهد ماند.

به گفته وی ۱۱ میلیون بیکار آمریکایی نیاز به حمایت بیشتری برای کسب شغل دارند.

وی گفت :انتظار دارم راهنمای امروز ما بادوام و قدرت ادامه یابد.

وی گفت رسیدن به ماکزیمم استخدام و فاکتورهایی نظیر دستمزدها و قدرت بازار کار از جمله اهداف وسیع فدرال رزرو است.

 به گفته وی ماکزیمم اشتغال چیزی نیست که بشه اون رو مانند تورم به یک عدد ثابت رسوند.

به گفته پاول تاکنون اقتصاد در برابر برخی از مزایای عمل مراقبت از خود مقاومت نشان داده است.

وی در مورد احتمال تاخیر در تولید واکسن گفت که ما در حال یادگیری زندگی و فعالیتهای اقتصادی با شرایط کنونی و کرونا ویروس هستیم

وی تاکید کرد استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محیطهای کار در بهبود سریعتر اقتصاد نقش مهمی ایفا میکند. 

وی در مورد وام های محدود داده شده از برنامه وام دهی به مشاغل مهم گفت که تعداد آن تاکنون به 2 میلیارد دلار نزدیک است.

همچنین اشاره کرد که تحت برنامه های وام دهی نیاز به وامهای بزرگ  به کسب و کارهای بزرگ احساس میشود.

سیاست فدرال رزرو تا زمانی که توسعه برای مدت زمان طولانی تری از تورم متوسط   برخوردار نباشد ، کاملاً سازگار باقی می ماند.
به گفته برخی منابع کاخ سفید نشان می دهد که مشتاق است تا با پیشنهاد بسته محرک اقتصادی ۱.۵۳ تریلیون دلاری موافقت کند