دو کمپانی فایزر و بایو ان تک مطابق انتظار می گویند امروز قرار است جهت اخذ مجوز استفاده ضروری واکسن خود از سازمان غذا و دارو ایالات متحده اقدام کنند.

 دو کمپانی فایزر و بایو ان تک مطابق انتظار می گویند امروز قرار است جهت اخذ مجوز استفاده ضروری واکسن خود از سازمان غذا و دارو ایالات متحده اقدام کنند.

همچنین گفته شده است که ظرف چند ساعت پس از تائید می توانند آماده توزیع شوند.

همچنین گفته شده که به طور بالقوه در ایالات متحده قادر به استفاده از واکسن در جمعیت های پر ریسک تا اواسط یا انتهای ماه دسامبر خواهند بود.

 


تعطیلی در مادرید