رشد شاخص خرده فروشی کانادا در ماه سپتامبر

رشد شاخص خرده فروشی کانادا در ماه سپتامبر


شاخص خرده فروشی کانادا در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۲٪ بوده به عدد ۱.۱٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.


خالص خرده فروشی ماه سپتامبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۱٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.


 

دو کمپانی فایزر و بایو ان تک مطابق انتظار می گویند امروز قرار است جهت اخذ مجوز استفاده ضروری واکسن خود از سازمان غذا و دارو ایالات متحده اقدام کنند.