فکر نمی کنم رشد اقتصادی در حال کند شدن باشد

 فکر نمی کنم رشد اقتصادی در حال کند شدن باشد

لری کودلاو مشاور اقتصادی کاخ سفید در مصاحبه با فاکس می گوید:

 کاخ سفید در حال کار کردن بر روی استفاده مجدد از اعتبارات بلااستفاده برای یک بسته کمکی هدفمند می باشد.

فکر نمی کنم رشد اقتصادی در حال کند شدن باشد.

به نظر می رسد ۲۰ میلیون و یا بیشتر بسته های واکسن کروناویروس پیش از پایان دسامبر در دسترس باشد.


نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان نیز در اظهار نظری تازه می گوید هنوز امیدوار به یک بسته محرک دو حزبی است.


 

هنوز قدرت شلیک زیادی داریم که باقی مانده اند