خوشبینی نسبت به توافق برگزیت ظرف دو هفته

 خوشبینی نسبت به توافق برگزیت ظرف دو هفته 

بلومبرگ گزارش می دهد که مقامات رسمی انگلستان و اتحادیه اروپا خوشبین هستند که توافق تجاری می تواند تا دو هفته دیگر انجام شود.

با این حال هنوز این امکان وجود دارد که مذاکرات با شکست مواجه شود.

 


فکر نمی کنم رشد اقتصادی در حال کند شدن باشد