امیدواری وزیر امورخارجه ایرلند در ارتباط با توافق تجاری برکسیت

 امیدواری نخست وزیر ایرلند در ارتباط با توافق تجاری برکسیت

نخست وزیر ایرلند میشل مارتین در اظهار نظری تازه ابراز امیدواری کرد که تا پایان هفته جاری بتوان طرح کلی توافق تجاری برکسیت را مشاهده کرد.

وی افزود توافق ضروری و به نفع همه می باشد.جبران دو‌ سوم از زیان های ناشی از همه گیری