رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا: بازارهای مالی داخلی و خارجی مضطرب باقی مانده اند اما تا حدودی فشارها از بین رفته اند.

 رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا:

بازارهای مالی داخلی و خارجی مضطرب باقی مانده اند اما تا حدودی فشارها از بین رفته اند.

اقتصاد ژاپن شروع به رشد کرده است.

اقدامات فعلی و اقدامات تسهیلی قدرتمند را جهت حمایت از کسب و کارها ادامه خواهیم داد.

سیاست های شینزو آبه به رشد پایدار اقتصاد ژاپن کمک کرده است.

سیاست های پولی مناسب را جهت دستیابی به هدف تورمی ۲٪ اداره خواهیم کرد.

از تسهیل بیشتر سیاست ها در صورت لزوم دریغ نخواهیم کرد.

اقتصاد داخلی دیگر در وضعیت ضد تورمی نیست.دونالد ترامپ در کنفرانس خبری کاخ سفید: فکر می کنم توزیع واکسن کووید۱۹ می تواند در ماه اکتبر یا کمی بعد شروع شود!