شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان در ارزیابی نهایی فصلی فصل سوم که انتظارات برای شاخص عدد ۸.۲٪ بود به عدد ۸.۵٪ رسید.

 شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان در ارزیابی نهایی فصلی فصل سوم که انتظارات برای شاخص عدد ۸.۲٪  بود به عدد ۸.۵٪ رسید.


 عدد قبلی  ۸.۲٪ بوده است.


در نشست معاملاتی اروپا سنتیمنت بازار همچنان تحت تاثیر امیدواری ها به واکسن، داده های قوی روز گذشته PMI ایالات متحده،همکاری دولت ترامپ با اداره خدمات عمومی جهت اجرای پروتکل های مربوط به کارهای انتقالی دولت و احتمال بالای انتخاب جانت یلن به عنوان وزیر خزانه داری دولت بایدن مثبت می باشد.امیدواری وزیر امورخارجه ایرلند در ارتباط با توافق تجاری برکسیت