منابع نزدیک به اتحادیه اروپا می گویند مذاکرات طرفین طی آخر هفته کاملا دشوار بوده است و اختلاف بزرگ حول سه موضوع اصلی باقی مانده اند.

 منابع نزدیک به اتحادیه اروپا می گویند مذاکرات طرفین طی آخر هفته کاملا دشوار بوده است و اختلاف بزرگ حول سه موضوع اصلی باقی مانده اند.

همچنین گفته می شود تیم مذاکراتی اروپا در لندن جهت انجام مذاکرات بیشتر باقی می مانند.سخنگوی دولت انگلستان نیز می گوید:

انگلستان متعهد است تا در سریعتر زمان ممکن توافق تجاری آزاد با اتحادیه اروپا را تضمین کند اما موضع خود را تغییر نخواهد داد.

همچنان اختلافات بر سر شیلات و زمینه برابری وجود دارند.

 

 


شرکت دارو سازی مدرنا تجزیه و تحلیل اولیه کارایی واکسن کاندیدای خود را در مطالعات فاز سوم را منتشر کرد.