شاخص بخش تولیدی مدیران خرید انگلستان در ارزیابی نهایی ماه نوامبر کمی بهتر از انتظارات به عدد ۵۵.۶ رسید.

شاخص بخش تولیدی مدیران خرید انگلستان در ارزیابی نهایی ماه نوامبر کمی بهتر از انتظارات به عدد ۵۵.۶ رسید.


عدد پیشین ۵۵.۲ بوده است. 


امروز حرکات پوند استرلینگ بیشتر متاثر از ضعف دلار و خوشبینی کلی پیرامون توافق تجاری برکسیت بوده با این حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فن در لین در تازه ترین اظهار نظر خود مجدد تکرار کرده است که خواهان توافق هستند اما نه به هر قیمتی.

 


شاخص بخش تولیدی مدیران خرید آلمان در ارزیابی نهایی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۷.۹ بود کمی پایین تر به عدد ۵۷.۸ رسید.