عضو بانک مرکزی اروپا اشنبل: بانک مرکزی مجبور به انجام آنچه که بازار انتظار دارد نیست.

 عضو بانک مرکزی اروپا اشنبل:

بانک مرکزی مجبور به انجام آنچه که بازار انتظار دارد نیست.

تمدید ۱۲ ماهه برنامه PEPP یکی از مواردی است که در نظر گرفته می شود.

همچنین می توان مدت زمان طولانی تری برای برنامه وام دهیTLTRO را در نظر گرفت.

 


شاخص بخش تولیدی مدیران خرید انگلستان در ارزیابی نهایی ماه نوامبر کمی بهتر از انتظارات به عدد ۵۵.۶ رسید.