سخنگوی دولت انگلستان می گوید این کشور به مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا در طول هفته ادامه خواهد داد.

در اینجا بنویسید...

آنالیز شاخص بخش تولیدیISM PMI