به گفته برخی منابع هافینگتن پست نخست وزیر انگلستان با مخالفان جدید بر سر واردات مواد غذایی با کیفیت پایین ایالات متحده مواجه است.
به گفته برخی منابع هافینگتن پست نخست وزیر انگلستان با مخالفان جدید بر سر واردات مواد غذایی با کیفیت پایین ایالات متحده مواجه است.
گفته می شود ۳۰ عضو پارلمانی محافظه کار آماده اند تا از تغییرات در لایحه کشاورزی موجود حمایت کنند.


نظرات نایب رئیس بانک مرکزیDe Guindos: به وضوح از تورم ۱.۳٪ راضی نیستیم.