بانک مرکزی انگلستان در نشست امروز خود مطابق انتظارات، نرخ بهره بانکی را بدون تغییر در عدد ۰.۱٪ ثابت نگهداشت.

 بانک مرکزی انگلستان در نشست امروز خود مطابق انتظارات، نرخ بهره بانکی را بدون تغییر در عدد ۰.۱٪ ثابت نگهداشت. 

بانک مرکزی انگلستان تا زمانی که پیشرفت قابل توجهی در هدف تورمی حاصل نشود، سیاست انقباضی اعمال نخواهد کرد. 

در بیانیه آمده است که کمیته سیاست های پولی در مورد برنامه های BOE جهت بررسی و چگونگی اجرای موثر نرخهای بهره منفی مطلع شده است.

بانک مرکزی انگلستان با تنظیم کنندگان در مورد چگونگی اجرای نرخهای بهره منفی بحث و گفتگو میکند.

برنامه خرید دارایی ها تا ۷۴۵ میلیارد پوند ادامه خواهد یافت.

آگاهان بازار از تحولات اخیر برگزیت ابراز نگرانی کرده اند.

چشم انداز اقتصادی غیر معمول به نظر میرسد.

تولید ناخالص داخلی برای فصل سوم انتظار میرود ۷٪ کمتر از فصل چهارم سال ۲۰۱۹ باشد. 

میزان مصرف  در تابستان بیشتر از انتظارات افزایش یافت بویژه در ماه آگوست

نرخ تبدیل پوند استرلینگ در خلال مشکلات اخیر برگزیت به میزان ۲٪ کاهش داشته است 

کمیته سیاستهای پولی همچنان به رصد کردن دقیق وضعیت اقتصادی پرداخته و آماده است از تمام ابزارها استفاده کند. 


به گفته برخی منابع هافینگتن پست نخست وزیر انگلستان با مخالفان جدید بر سر واردات مواد غذایی با کیفیت پایین ایالات متحده مواجه است.