رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه فاکس می گوید دونالد ترامپ مشتاق است تا پیشنهاد بسته محرک ۱.۵ تریلیون دلاری را بپذیرد.
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه فاکس می گوید دونالد ترامپ مشتاق است تا پیشنهاد بسته محرک ۱.۵ تریلیون دلاری را بپذیرد.

نظرات مشابهی را دونالد ترامپ روز گذشته بیان کرد اما چیزی که بیشتر اهمیت دارد تصویب این لایحه است که باید به تائید سناتورهای جمهوریخواهان برسد که رهبر اکثریت سنا مک کانل ممکن است با آن موافق نباشد.
بانک مرکزی انگلستان در نشست امروز خود مطابق انتظارات، نرخ بهره بانکی را بدون تغییر در عدد ۰.۱٪ ثابت نگهداشت.