تحلیل تکنیکال پوند دلار

 تحلیل تکنیکال پوند دلار:


جفت ارز پس از خبر ورود مذاکرات برکسیت به تونل تا سطح ۱.۳۴۳۰ جهش کرد و در ادامه با توجه به اینکه گفته شد که میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا در ارتباط با حل نشدن موضوعات اصلی هشدار داد مجدد نزول کرد.


احتمالا پوند دلار در ۲۰۰ ساعتهSMA و ناحیه ۱.۳۳۴۰ حمایت کسب کند.

بنابراین برخی حرکات صعودی بالقوه می تواند در کوتاه مدت بوجود بیاید.

در همین حال جفت ارز ممکن است توسط میانگین متحرک ساده ۵۵ و ۱۰۰ ساعته در ناحیه ۱.۳۳۶۰ به پایین رانده شود که در این شرایط در کوتاه مدت نرخ جفت ارز می تواند به نزول خود ادامه دهد.


جفت ارز USDJPYمقاومت هفتگی را لمس کرده