استیو منوچن در ارتباط با بسته محرک اقتصادی: دونالد ترامپ لایحه پیشنهادی محرک از سوی مک کانل(رهبر اکثریت سنا) را امضا خواهد کرد. به دنبال پیشرفت بر روی این بسته خواهیم بود.

استیو منوچن در ارتباط با بسته محرک اقتصادی:

دونالد ترامپ لایحه پیشنهادی محرک از سوی مک کانل(رهبر اکثریت سنا) را امضا خواهد کرد. به دنبال پیشرفت بر روی این بسته خواهیم بود.

امروز برنامه ای جهت گفتگو با نانسی پلوسی ندارم.

 

اونس جهانی و نرخ ۱۸۳۰