رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا هارکر عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو: پیشبینی رشد متوسطی را برای ادامه سال جاری و فصل اول سال ۲۰۲۱ دارم.

رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا هارکر عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو:

پیشبینی رشد متوسطی را برای ادامه سال جاری و فصل اول سال ۲۰۲۱ دارم.

در حال حاضر برخی علائم از ثابت شدن شرایط اقتصادی مشاهده می شود.

وضعیت اضطراری فدرال رزرو باید همچنان باز بماند.

بسیاری از مشاغلی که در طول همه گیری از دست رفته اند هرگز باز نخواهند گشت.استیو منوچن در ارتباط با بسته محرک اقتصادی: دونالد ترامپ لایحه پیشنهادی محرک از سوی مک کانل(رهبر اکثریت سنا) را امضا خواهد کرد. به دنبال پیشرفت بر روی این بسته خواهیم بود.