رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در روز دوم تستیفای کنگره: شرکت های مالی باید ریسک تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرند.

 رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در روز دوم تستیفای کنگره:

شرکت های مالی باید ریسک تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرند.

کسب و کارهای کوچک و دولت های محلی نیز ممکن است به کمک نیاز داشته باشند.

جهش ویروس ممکن است بر فعالیت های اقتصادی فشار بیاورد.

جهت گذر از زمستان حمایت مالی مضاعف بسیار با اهمیت می باشد.

اواسط سال آینده ممکن است روشنایی در انتهای تاریکی باشد.

از نظر نقدینگی به وضوح در جایگاه بسیار بهتری قرار داریم.


نمی خواهیم ترازنامه در بلند مدت از چیزی که لازم است بزرگتر شود.


 

رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا هارکر عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو: پیشبینی رشد متوسطی را برای ادامه سال جاری و فصل اول سال ۲۰۲۱ دارم.