به گزارش وال استریت ژورنال گفته می شود اوپک پلاس به توافقی نزدیک شده است که طی آن اجازه دهد از شروع ماه آینده به مقدار ۵۰۰ هزار بشکه در روز خروجی نفت خام تقویت شود.

 به گزارش وال استریت ژورنال گفته می شود اوپک پلاس به توافقی نزدیک شده است که طی آن اجازه دهد از شروع ماه آینده به مقدار ۵۰۰ هزار بشکه در روز خروجی نفت خام تقویت شود.سخنگوی کرملین می گوید هنوز خیلی زود است تا در ارتباط با اوپک پلاس نظری ارائه کرد.

خروجی بستگی به مذاکرات دارد.

 

به گزارش منابع نزدیک به رویترز گفتگو های اوپک پلاس در راستای تمدید کاهش تولیدات نفت همراه با افزایش تدریجی در خروجی می باشد.