ترامپ بار دیگر و همانند اظهارات شب گذشته خود می گوید واکسن کووید۱۹ جلوتر از برنامه در حال حرکت است.

 ترامپ بار دیگر و همانند اظهارات شب گذشته خود می گوید واکسن کووید۱۹ جلوتر از برنامه در حال حرکت است.

ترامپ می گوید واکسنها به زودی از راه می رسند.

وی افزود واکسن انتظار می رود که یا پیش از انتخابات و یا کمی بعد از آن در دسترس باشد.شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر که انتظارات برای آن حدود عدد۸۵۰K بوده به طور جزئی بدتر از انتظارات به عدد۸۶۰K رسید.