پوند دلار در بالاترین سطوح دو ماه اخیر

 پوند دلار در بالاترین سطوح دو ماه اخیر:


پس از اینکه دیروز جفت ارزGBPUSDاز نرخ روانشناسی۱.۳۳ حرکت تند معکوسی رو انجام داد، پیش از بازگشایی نشست معاملات نیویورک در بالاترین سطوح قیمتی دو ماه اخیر قرار داره.این احتمال وجود دارد که برخی از پتانسیل های صعودی میتونه قیمت را برای تستR2 هفتگی در نرخ۱.۳۴۶۲ به سطوح بالاتری بسط بده.اگر این سطح مقاومتی حفظ شود جفت ارز را به نرخ۱.۳۳۲۸میتواند برگشت بزند.


جفت ارزUSDJPYتحت فشار چرخشSMA55قرار دارد: