به گزارش برخی منابع اوپک پلاس درنظر دارد تا كاهش فعلي خروجی نفت را به ماه ژانويه تمدید و به دنبال آن افزايش تدريجي۵۰۰ هزار بشکه در روز از ماه فوريه انجام شود.

 به گزارش برخی منابع اوپک پلاس درنظر دارد تا كاهش فعلي خروجی نفت را به ماه ژانويه تمدید و به دنبال آن افزايش تدريجي۵۰۰ هزار بشکه در روز از ماه فوريه انجام شود.


گفته می شود روسیه، امارات و قزاقستان موافق با بحث افزایش تدریجی تولید هستند.

 


پوند دلار در بالاترین سطوح دو ماه اخیر