وزیر نفت عربستان سعودی عبدالعزیز پس از نشست مجازی اوپک پلاس که توافق شد خروجی نفت به شکل تدریجی افزایش یابد می گوید: نشست فوق العاده موفقیت آمیزی داشتیم.

 وزیر نفت عربستان سعودی عبدالعزیز پس از نشست مجازی اوپک پلاس که توافق شد خروجی نفت به شکل تدریجی افزایش یابد می گوید:

نشست فوق العاده موفقیت آمیزی داشتیم.وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک:

بازگشت تدریجی از تولیدات به بازار وجود خواهد داشت که بستگی به شرایط بازار دارد.

که نشان می دهد تنظیمات تولیدات ممکن است در هر جهتی انجام شود.

کاهش خروجی در ماه ژانویه ۷.۲ میلیون بشکه در روز به جای ۷.۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود.

روسیه خروجی نفت خود را تا ۱۲۵ هزار بشکه در روز در ژانویه افزایش خواهد داد.

 


گاوها در جفت ارزGBPUSDبدون توقف به نظر می آیند: