به گفته دیپلمات اروپایی اتحادیه اروپا برنامه ای جهت پایان دادن به مذاکرات برگزیت با انگلستان ندارد.

 به گفته دیپلمات اروپایی اتحادیه اروپا برنامه ای جهت پایان دادن به مذاکرات برگزیت با انگلستان ندارد.

این دیپلمات می گوید یک گزینه تحت ملاحظه ادامه مذاکرات تجاری برگزیت است اما هرگونه توافقنامه تجارت آزاد مشروط به این است که انگلستان اقدامات لایحه بازار داخلی را بر دارد که منجر به نقض قوانین می شود.مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو در مصاحبه باFOX: رونق در مسکن وجود دارد و انتظار می رود ادامه دار باشد.