سازمان غذا و داروی ایالات متحده می گوید
سازمان غذا و داروی ایالات متحده می گوید: کمپانی فایزر اطلاعات کافی در ارتباط با واکسن کووید۱۹ ارائه داده است. با توجه به شواهد علمی موجود منطقی است که باور کنیم واکسن فایزر وBioNTech می تواند در پیشگیری از کووید۱۹ در افراد ۱۶ ساله و بزرگسال موثر باشد. با این حال کمیته مشاوره سازمان غذا و دارو ایالات متحده در این ارتباط بحث و گفتگو خواهد کرد. تائید می شود واکسن کووید۱۹ فایزر ۹۵٪ در پیشگیری از ابتلا به کووید اثربخشی دارد. تصمیم گیری پنل سازمان غذا و داروی ایالات متحده در ارتباط با واکسن این کمپانی روز پنجشنبه مشخص خواهد شد. با این حال امروز اولین تزریق واکسن تائید شده کمپانی فایزر توسط انگلستان به شهروندی ۹۰ ساله از ایرلند انجام شد.


سازمان غذا و داروی ایالات متحده می گوید:
 کمپانی فایزر اطلاعات کافی در ارتباط با واکسن کووید۱۹ ارائه داده است.
با توجه به شواهد علمی موجود منطقی است که باور کنیم واکسن فایزر وBioNTech می تواند در پیشگیری از کووید۱۹ در افراد ۱۶ ساله و بزرگسال موثر باشد.
با این حال کمیته مشاوره سازمان غذا و دارو ایالات متحده در این ارتباط بحث و گفتگو خواهد کرد.
تائید می شود واکسن کووید۱۹ فایزر ۹۵٪ در پیشگیری از ابتلا به کووید اثربخشی دارد.
 تصمیم گیری پنل سازمان غذا و داروی ایالات متحده در ارتباط با واکسن این کمپانی روز پنجشنبه مشخص خواهد شد. با این حال امروز اولین تزریق واکسن تائید شده کمپانی فایزر توسط انگلستان به شهروندی ۹۰ ساله از ایرلند انجام شد.
امروز اخبار درج نخواهد شد