مذاکرات جهت توافق تجاری پس از برگزیت بین اروپا و انگلستان همچنان ادامه خواهد داشت
وزیر کابینه دولت انگلستانGove در ارتباط با برگزیت خبر از حصول توافق در اصول کلی موضوعات توافقنامه خروج انگلستان و اتحادیه اروپا می دهد. گفته می شود طرفین در اصول پروتکل ایرلند شمالی به توافق دست یافته اند. در واکنش به این خبر پوند استرلینگ مورد حمایت قرار گرفت.وزیر امورخارجه ایرلند سیمون کاونی در ارتباط با بیانیه مشترک وزیر کابینه دولت انگلستان و معاون کمیسیون اتحادیه اروپا سفکوویچ در ارتباط با حصول توافق بر سر مسائل مربوط به پروتکل ایرلند شمالی می گوید: امیدوارم این توافق بتواند برخی مومنتوم مثبت مورد نیاز و اعتماد لازم برای توافق تجاری گسترده تر با انگلستان را فراهم کند. مذاکرات جهت توافق تجاری پس از برگزیت بین اروپا و انگلستان همچنان ادامه خواهد داشت.

وزیر کابینه دولت انگلستانGove در ارتباط با برگزیت خبر از حصول توافق در اصول کلی موضوعات توافقنامه خروج انگلستان و اتحادیه اروپا می دهد.

گفته می شود طرفین در اصول پروتکل ایرلند شمالی به توافق دست یافته اند.


در واکنش به این خبر پوند استرلینگ مورد حمایت قرار گرفت.

وزیر امورخارجه ایرلند سیمون کاونی در ارتباط با بیانیه مشترک وزیر کابینه دولت انگلستان و معاون کمیسیون اتحادیه اروپا سفکوویچ در ارتباط با حصول توافق بر سر مسائل مربوط به پروتکل ایرلند شمالی می گوید:


امیدوارم این توافق بتواند برخی مومنتوم مثبت مورد نیاز و اعتماد لازم برای توافق تجاری گسترده تر با انگلستان را فراهم کند.مذاکرات جهت توافق تجاری پس از برگزیت بین اروپا و انگلستان همچنان ادامه خواهد داشت.


به گزارش تایمز و به نقل از منابع دولتی گفته می شود توافق بدست آمده بر سر پروتکل ایرلند شمالی چه در صورتیکه توافق تجاری آزاد بین طرفین حاصل بشود و یا نشود اگر در پارلمان انگلستان به تائید برسد پابرجا خواهد ماند.

و اینکه فردا وزیر کابینه دولت انگلستان در مجلس عوام جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه خواهد کرد.

سازمان غذا و داروی ایالات متحده می گوید
سازمان غذا و داروی ایالات متحده می گوید: کمپانی فایزر اطلاعات کافی در ارتباط با واکسن کووید۱۹ ارائه داده است. با توجه به شواهد علمی موجود منطقی است که باور کنیم واکسن فایزر وBioNTech می تواند در پیشگیری از کووید۱۹ در افراد ۱۶ ساله و بزرگسال موثر باشد. با این حال کمیته مشاوره سازمان غذا و دارو ایالات متحده در این ارتباط بحث و گفتگو خواهد کرد. تائید می شود واکسن کووید۱۹ فایزر ۹۵٪ در پیشگیری از ابتلا به کووید اثربخشی دارد. تصمیم گیری پنل سازمان غذا و داروی ایالات متحده در ارتباط با واکسن این کمپانی روز پنجشنبه مشخص خواهد شد. با این حال امروز اولین تزریق واکسن تائید شده کمپانی فایزر توسط انگلستان به شهروندی ۹۰ ساله از ایرلند انجام شد.