رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل در ارتباط با لایحه کمکی مقابله با کووید
رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل در ارتباط با لایحه کمکی مقابله با کووید: طرفدار تصویب یک بسته کمکی پایه جهت مقابله با کووید هستم بدون مقررات بدهی ها و کمک های دولتی و محلی که می تواند موجب اختلاف بین قانونگذاران شود. به تلاش خود برروی لایحه کمکی و مصرفی ادامه می دهیم. بدون تصویب یک لایحه کمکی تعطیلی کنگره برای تعطیلات کریسمس نمی تواند رخ دهد.


رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل در ارتباط با لایحه کمکی مقابله با کووید:

طرفدار تصویب یک بسته کمکی پایه جهت مقابله با کووید هستم بدون مقررات بدهی ها و کمک های دولتی و محلی که می تواند موجب اختلاف بین قانونگذاران شود.

به تلاش خود برروی لایحه کمکی و مصرفی ادامه می دهیم.

بدون تصویب یک لایحه کمکی تعطیلی کنگره برای تعطیلات کریسمس نمی تواند رخ دهد. 

مذاکرات جهت توافق تجاری پس از برگزیت بین اروپا و انگلستان همچنان ادامه خواهد داشت
وزیر کابینه دولت انگلستانGove در ارتباط با برگزیت خبر از حصول توافق در اصول کلی موضوعات توافقنامه خروج انگلستان و اتحادیه اروپا می دهد. گفته می شود طرفین در اصول پروتکل ایرلند شمالی به توافق دست یافته اند. در واکنش به این خبر پوند استرلینگ مورد حمایت قرار گرفت.وزیر امورخارجه ایرلند سیمون کاونی در ارتباط با بیانیه مشترک وزیر کابینه دولت انگلستان و معاون کمیسیون اتحادیه اروپا سفکوویچ در ارتباط با حصول توافق بر سر مسائل مربوط به پروتکل ایرلند شمالی می گوید: امیدوارم این توافق بتواند برخی مومنتوم مثبت مورد نیاز و اعتماد لازم برای توافق تجاری گسترده تر با انگلستان را فراهم کند. مذاکرات جهت توافق تجاری پس از برگزیت بین اروپا و انگلستان همچنان ادامه خواهد داشت.