امروز برنامه های آمادگی متمرکز بر روی نتیجه بدون توافق احتمالی آغاز خواهد شد.
کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا می گوید امروز برنامه های آمادگی متمرکز بر روی نتیجه بدون توافق احتمالی آغاز خواهد شد. وی اشاره داشته است که با توجه به سخنرانی امروز بوریس جانسن نخست وزیر انگلستان در پارلمان خیلی از حصول توافق اطمینان ندارد. همچنین گفته می شود نسبت به برگزیت در نشست شورای اتحادیه اروپا تصمیم گیری نخواهد شد. امشب قرار است در حوالی ساعت ۲۲:۳۰ به وقت بوریس جانسن و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فن در لین نشست داشته باشند.


کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا می گوید امروز برنامه های آمادگی متمرکز بر روی نتیجه بدون توافق احتمالی آغاز خواهد شد.

وی اشاره داشته است که با توجه به سخنرانی امروز بوریس جانسن نخست وزیر انگلستان در پارلمان خیلی از حصول توافق اطمینان ندارد.


همچنین گفته می شود نسبت به برگزیت در نشست شورای اتحادیه اروپا تصمیم گیری نخواهد شد. امشب قرار است در حوالی ساعت ۲۲:۳۰ به وقت بوریس جانسن و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فن در لین نشست داشته باشند. 

جوبایدن رییس جمهور منتخب ایالات متحده در سخنرانی خود گفت
جوبایدن رییس جمهور منتخب ایالات متحده در سخنرانی خود گفت: من نمی توانم وعده دهم که در 100 روز اول ویروس کووید 19 خاتمه می یابد ، اما دوره بیماری می تواند تغییر دهد. برای قرار دادن منابع در محل توزیع واکسن کروناویروس ، این ماه به اقدام فوری نیاز داریم. برای تأمین اعتبار برای باقی مانده توزیع ، سال آینده به اقدامات بیشتری از كنگره احتیاج است. همچنین برای تأمین کامل توزیع واکسن در تمام گوشه های کشور به کنگره ایالات متحده نیاز داریم. بسته کمکی دو حزبی در کنگره فقط یک شروع است.