دموکراتها در حال تغییر اهداف در لایحه کمکی هستند
رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل در اظهار نظری تازه پیرامون لایحه کمکی مقابله با کووید۱۹ می گوید دموکراتها در حال تغییر اهداف در این لایحه کمکی هستند اما همچنان به دنبال راهی رو به جلو در این ارتباط هستیم. در واکنش به این اظهار نظر مک کانل برخی حرکات نزولی در فیوچرز شاخص های اصلی سهام ایالات متحده مشاهده شد.

نظرات کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا:


بانک مرکزی اروپا به دقت رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه بلند مدت اسمی را رصد می کند.
همچنان بسیار نامشخص است که همه گیری چگونه پیش خواهد رفت.
بانک مرکزی اروپا به حمایت خود از تمامی بخش های اقتصاد با حفظ شرایط مالی مطلوب طی دوران پاندمی ادامه می دهد.
بسته ۱.۸ تریلیون یوروییPEPP به بانک مرکزی اروپا انعطاف و قدرت شلیک قابل توجهی در انجام خرید ها ارائه می کند.


بانک مرکزی اروپا یا همانECB

بانک مرکزی منطقه یورو است. کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.
بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.
بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.
اما در صحبت های امروز این عضو بانک مرکزی اشاره ای به نگرانی در خصوص تقویت ارزش یورو نشد.
آقایDe Cos پیشتر عنوان کرده بود که:
کاهش نرخ بهره را مستثنی نمی کند اما به محدوده پایین در زمینه نرخ ها نزدیک هستیم.

بانک مرکزی کانادا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.
بانک مرکزی کانادا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت. بیانیه سیاست های پولی: سطح فعلی سیاست ها را تا زمانیکه اهداف مورد نظر حاصل نشود حفظ خواهیم کرد. به برنامه های فعلی سیاست های تسهیل کمی ادامه داده می شود.