ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده بالاتر از انتظارات به عدد ۱۵.۲ میلیون رسید
ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده منتشره از سوی دپارتمان انرژی در ارزیابی هفته منتهی به ۴ دسامبر بالاتر از انتظارات به عدد ۱۵.۲ میلیون رسید. عدد قبلی ۰.۷- میلیون بوده است.ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده منتشره از سوی دپارتمان انرژی در ارزیابی هفته منتهی به ۴ دسامبر بالاتر از انتظارات به عدد ۱۵.۲ میلیون رسید.


عدد قبلی ۰.۷- میلیون بوده است.

دموکراتها در حال تغییر اهداف در لایحه کمکی هستند
رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل در اظهار نظری تازه پیرامون لایحه کمکی مقابله با کووید۱۹ می گوید دموکراتها در حال تغییر اهداف در این لایحه کمکی هستند اما همچنان به دنبال راهی رو به جلو در این ارتباط هستیم. در واکنش به این اظهار نظر مک کانل برخی حرکات نزولی در فیوچرز شاخص های اصلی سهام ایالات متحده مشاهده شد.