نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در مورد برگزیت
نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در تازه ترین اظهار نظر خود می گوید بسیار محتمل به نظر می رسد که به توافق تجاری برگزیت دست نخواهیم یافت. وی افزود: همچنان منتظر تغییری بزرگ از سوی اتحادیه اروپا هستیم. و همواره در ارتباط با برگزیت امیدوار هستیم.


نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در تازه ترین اظهار نظر خود می گوید بسیار محتمل به نظر می رسد که به توافق تجاری برگزیت دست نخواهیم یافت.

وی افزود:

 همچنان منتظر تغییری بزرگ از سوی اتحادیه اروپا هستیم. و همواره در ارتباط با برگزیت امیدوار هستیم.

وزیر بهداشت ایالات متحده Azar می گوید
وزیر بهداشت ایالات متحده Azar می گوید آمریکایی ها می توانند از روز دوشنبه دریافت واکسن فایزر وBioNTech را آغاز کنند. وی افزود سازمان غذا و دارو مجوز استفاده اضطراری را صادر خواهد کرد.