نظرات سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده
نظرات سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده: دموکراتها باید از پافشاری بر کمک های ایالتی دست بکشند. هم اکنون باید به کسب و کارهای کوچک کمک کردنظرات سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده: 


دموکراتها باید از پافشاری بر کمک های ایالتی دست بکشند.

 هم اکنون باید به کسب و کارهای کوچک کمک کرد

نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در مورد برگزیت
نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در تازه ترین اظهار نظر خود می گوید بسیار محتمل به نظر می رسد که به توافق تجاری برگزیت دست نخواهیم یافت. وی افزود: همچنان منتظر تغییری بزرگ از سوی اتحادیه اروپا هستیم. و همواره در ارتباط با برگزیت امیدوار هستیم.