استعفا در صورت عدم صدور مجوز واکسن تا روز جمعه
گفته می شود کاخ سفید به رئیس سازمان غذا و داروی ایالات متحده استفان هان گفته است که اگر تا روز جمعه واکسن کمپانی فایزر وBioNTech را تائید و مجوز استفاده از آن را صادر نکند از سمت خود استعفا دهد.گفته می شود کاخ سفید به رئیس سازمان غذا و داروی ایالات متحده استفان هان گفته است که اگر تا روز جمعه واکسن کمپانی فایزر وBioNTech را تائید و مجوز استفاده از آن را صادر نکند از سمت خود استعفا دهد.


لایحه مصرفی یک هفته ای دولت
مجلس سنای ایالات متحده لایحه مصرفی یک هفته ای دولت را جهت جلوگیری از تعطیلی آن تصویب کرد. با این اقدام یک هفته دیگر فرصت وجود خواهد داشت تا پیرامون بسته کمکی مقابله با کووید و بودجه دولتی جهت رسیدن به توافق مذاکره شود.