تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
پیش بینی اصلاح نزولی تقاضای نفت
در گزارش ماهیانه اوپک آمده است که پیش بینی تقاضای نفت اصلاح نزولی پیدا کرده است. برای سال ۲۰۲۰ اکنون انتظار می رود تقاضا تا حدود ۹.۷۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. و برای سال ۲۰۲۱ نیز با کاهش ۳۵۰ هزار بشکه ای انتظار می رود رشد تقاضا به ۵.۹۰ میلیون بشکه در روز برسد. و این در حالیست که لیبی همچنان به افزایش تولیدات ادامه می دهد.


در گزارش ماهیانه اوپک آمده است که پیش بینی تقاضای نفت اصلاح نزولی پیدا کرده است.

برای سال ۲۰۲۰ اکنون انتظار می رود تقاضا تا حدود ۹.۷۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

و برای سال ۲۰۲۱ نیز با کاهش ۳۵۰ هزار بشکه ای انتظار می رود رشد تقاضا به ۵.۹۰ میلیون بشکه در روز برسد.


و این در حالیست که لیبی همچنان به افزایش تولیدات ادامه می دهد.

استعفا در صورت عدم صدور مجوز واکسن تا روز جمعه
گفته می شود کاخ سفید به رئیس سازمان غذا و داروی ایالات متحده استفان هان گفته است که اگر تا روز جمعه واکسن کمپانی فایزر وBioNTech را تائید و مجوز استفاده از آن را صادر نکند از سمت خود استعفا دهد.