رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فُن درلِین در مصاحبه با فاینانشیال تایمز گفته است که همچنان متقاعد است که توافق تجاری بین اتحادیه و انگلستان امکانپذیر است.

 


رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فُن درلِین در مصاحبه با فاینانشیال تایمز گفته است که همچنان متقاعد است که توافق تجاری بین اتحادیه و انگلستان امکانپذیر است.


این خبر که دقایقی پیش منتشر شد موجب جهش پوند در لحظه انتشار شد.

به گفته منابع اوپک پلاس وزیر انرژی سعودی می گوید اوپک پلاس می تواند در صورتیکه شرایط بدتر شود فراخوان یک نشست فوق العاده در ماه اکتبر را جهت اتخاذ اقدامات بیشتر ارائه کند.